Jednoduše
Univerzálně
Na klíč
y
Kusově
Spolehlivě

JUNyKS cryptobridge

Jedná se o produkt určený k bezpečnému, plně transparentnímu vzájemnému propojení dvou na sobě nezávislých počítačových sítí libovolného typu a použitého datového protokolu. Ozkoušeny byly protokoly TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI. Propojení je možno realizovat skrz libovolnou datovou počítačovou síť, tedy například skrz Internet. Jediným požadavkem pro tuto počítačovou síť je protokol TCP/IP.

Technické detaily


Při vytvoření bezpečného kanálu skrz veřejnou síť Internet je nejrpve na obou stranách ověřena totožnost obou koncových zařízení a pouze v případě správné totožnosti se pokračuje v navazování zabezpečeného spojení. Data procházející spojením jsou zabalena do speciálního paketu, zašifrována, zkomprimována a odeslána od vysílací části k přijímací, která je po dekomprimování a rozšifrování pošle do své místní sítě.
Přenosová kapacita takovéhoto spoje závisí na použitém koncovém zařízení, které může být součástí dodávky a také na kapacitě a průchodnosti celé trasy od jednoho bodu připojeného k veřejné počítačové síti k druhému. Dík komprimaci dat i datových hlaviček a nízké režii použitého šifrovacího a propojovacího systému lze dosáhnout dokonce rychlejších přenosů, než je fyzická propustnost spojení do veřejné datové sítě.
Produkt je založen na operačním systému Linux s úpravami pro vyšší bezpečnost a ve speciálním režimu.
Produkt umožňuje nejen plně transparentně, tedy "neviditelně" propojit obě počítačové sítě do jedné, ale také volitelně filtrovat, které datové protokoly a případně od kterých odesilatelů či kterým příjemcům mají skrz tento spoj procházet.

Možná použití

  • Bezpečné propojení dvou závodů či poboček firmy
  • Další vrstva zabezpečení nad bezdrátovým propojením
  • Propojení firemních sítí používajících nejen protokolu TCP/IP
  • Zvýšení zabezpečení již existující VPN
  • Realizace VPN bez nutnosti změny stávající infrastruktury a nastavení sítí