Jednoduše
Univerzálně
Na klíč
y
Kusově
Spolehlivě

JUNyKS o.wall

Jedná se o firewall založený na platformě OpenBSD, která s sebou přináší nízké pořizovací náklady, neboť se jedná o volně šiřitelný software. Hlavními výhodami jsou především:
- cena
- dostupnost
- auditovaná vysoká bezpečnost
- bezpočet aplikací
- malá znalost systému hackery
Tento firewall odstíní koncové PC či počítačovou síť od útoků z Internetu, které jsou v dnešní době stále častější, případné pokusy o útok ukládá do logu pro další zpracování.
Hardwarová náročnost tohoto řešení je závislá od objemu přenášených dat a tedy rychlosti připojení k síti Internet. Obecně vzato však postačí libovolné staré PC s procesorem Pentium a vyšším. Dodávaná konfigurace je založena na značkové technologii od firmy Intel.
I přes minimální potřebu údržby je třeba sledovat na takovémto firewallu dění a vyhodnocovat případné pokusy o průnik alespoň jednou týdně.
Alespoň jednou měsíčně se pak doporučuje provést základní údržbu systému sestávající z detailnější kontroly a analýzy logů, jakožto i jejich vyčištění, kontroly stavu systému, zálohy základního nastavení a systémových dat.