Jednoduše
Univerzálně
Na klíč
y
Kusově
Spolehlivě

JUNyKS MO-GUL

Tento produkt je bezpečným mezičlánkem mezi vaší lokální počítačovou sítí a veřejnou sítí typu Internet. Chrání vaši síť před průnikem zvenčí, umožňuje kontrolovat příchozí, ale i odchozí data na přítomnost virů, bez změn a zásahů do konfigurace jediného PC v celé síti používat pro všechny bez rozdílu, nebo jen pro vyjmenované filtrovací pravidla přístupu, proxy cache, maximální rychlost komunikace s Internetem a spoustu dalšího.
Systém se z hlediska sítě tváří v základním nastavení jako pouhý kabel počítačové sítě a nelze jej nijak detekovat. Až v rozšířeném nastavení, kde se používá také jako případný server pro aplikace, proxy apod. lze jeho přítomnost v některých situacích zjistit.
Produkt je založen na speciálně upravené verzi operačního systému Linux, jedná se pouze o software s možností dodávky včetně počítače.
V základní dodávce je obsažena instalace tototo systému včetně základního nastavení bezpečnostních a filtračních pravidel, konzultace jeho možného dalšího použití pro zvýšení bezpečnosti sítě a technická podpora v případě problémů se systémem.